TAK Nedir?

TAK, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve destekçilerin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekanıdır. Tüm disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte, gönüllülük ve işbirliği esası ile program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşumdur.

TAK, kentsel sorunları Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular.

 

Temel İlkeler

Tasarımın Gücü; Sorunların tasarım yoluyla çözülmesi

Stratejik Tasarım; Yaratıcı fikirler, uygulanabilir tasarımlar

Fikir Paylaşımı; Gönüllü ve profesyonel tasarımcıların bir araya getirilmesi

Deneyim Paylaşımı; Ulusal ve uluslararası işbirlikleri

Katılımcı Fikirler; Kentlilerin fikir ve tasarım yoluyla proje süreçlerine katılımı

Buluşma; Farklı disiplinlerden tasarımcıların bir araya gelmesi

Girişimci Tasarımcılar; Bilgi ve girişim

Kapasite Artırma; Erişilebilir eğitim ve bilgi

Yaratıcı İşbirlikleri; Yenilikçi sektörler

Sosyal Sermaye; Geliştiren ortam, iş yaratmadır.

 

İşbirliği Yaklaşımı

TAK Kadıköy ve TAK Kartal olarak, TAK modelinin diğer kentlerimizde de yaygınlaşmasını destekliyor, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.