TAK Kartal

Kamu ve özel sektörlerin işbirliği yaklaşımı ile kurulan TAK Kartal; Kartal Belediyesi ve Kentsel Strateji gönüllü ortaklığı ile yürütülmektedir.

Kartal‘ın sorunlarının çözümü için mahalleliler ile tasarımcıları bir araya getiren TAK Kartal; Tasarım, Araştırma ve Katılım program ve projeleriyle Kartal’da yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlıyor.

TAK Kamp;

– TAK Kartal etkinliklerinin alanı,
– Fikirlerin tartışılma ortamı,
– Yaratıcılık ve buluşma mekanıdır.

TAK Gezici;

– TAK Tasarımcıları ile Kartallıları buluşturan gezici atölye,
– Tasarımcıların mahallelilerin sorunlarını, fikirlerini ve beklentilerini yerinde dinlemelerini sağlar,
– TAK Kartal’ın etki alanını genişletir.

TAK Kondu;

– Mahallelilerin buluşma ortamı,
– Mahallelilerin sorunlarını, fikirlerini, beklentilerini tasarımcılarla beraber tartıştıkları mekan,
– Taşınabilir ve genişleyebilir modüler birimdir.

TAK Kartal programları, Sanat, Arkeoloji, Ekoloji, Teknoloji temaları çerçevesinde;

– Tasarım; yaşam ve mekan kalitesini artırmak,
– Araştırma; Kartal belleği oluşturmak,
– Katılım; Kartal’da mahalle kültürünü geliştirmek, temel ilkeleri içinde kurgulanır.


TAK Kartal

 [javascript protected email address]

+90 216 280 5856

Kartal Belediyesi Yukarı Mahalle Belediye Caddesi No:6 Kartal/İstanbul

Büyük harita

Programlar

TASARIM

Çeyiz Programı

Çeyiz Programı

Satın almıyoruz, kendimiz tasarlıyoruz.

Ev eşyalarını, mahalleliler ve tasarımcılar birlikte tasarlıyor. Gelenekler, ev alışkanlıkları ve tasarım buluşuyor.

Tasarımcılar ile çeyiz hazırlayan ve ev döşeyen mahallelilerin bir araya gelerek tasarım yoluyla ihtiyaçlara farklı çözümler bulunması. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan eşyaların ve malzemelerin, tasarımına kullanıcıların dahil edilmesi. Yerel, toplumsal ve kültürel değerlerin tasarım yoluyla ifade edilmesi.

İklim Programı

İklim Programı

Kartal’ın doğasına tasarımla katkıda bulunuyoruz.

Kartal’daki mekanların ve malzemelerin tasarım yoluyla yeniden işlevlendirilmesi. Mahallelerimizin geleceği için geri dönüşüm süreç ve yöntemlerinin tasarlanması.

Kartal’da değerlendirilmeyen kaynak, malzeme ve mekanların keşfedilmesi, ve yeniden işlevlendirilmesini sağlayacak, sürdürülebilir tasarımların ortaya konup uygulanması. Atıkların geri dönüşümünde yaratıcı yöntemler geliştirilmesi. Kentsel sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesi.

Kıyı  Köşe Programı

Kıyı Köşe Programı

Tasarlıyoruz, mekanları canlandırıyoruz.

Kartal ilçesinde kullanılmayan kıyı köşe mekanların tasarım yoluyla canlandırılması. Kartallıların kendi mahallelerindeki kamusal mekanlar üzerinde söz sahibi olmaları.

Kod Programı

Kod Programı

Gençlerle teknolojinin dilini öğreniyoruz.

Gelişen teknolojilerle ortaya çıkan olanakların, yöntemlerin, düşünce biçimlerinin Kartallıların katılımı ile değerlendirilmesi. Atölye, çalıştaylar ve oyunlar eşiliğinde çocuklar ve gençlerin yazılımla tanıştırılması. Programlama ve algoritma gibi temel mantıkların öğretilmesi, böylece çocuklar ve gençlerin dijital dünyada üretici konuma getirilmesi. Kartal’a özgü uygulamalar tasarlanması. Kartal’ın geleceği için yenilik üretilmesi.


ARAŞTIRMA

Balkon Programı

Balkon Programı

Kartal’a balkonlardan bakıyoruz.

Balkon kullanımına ilişkin araştırmaların sokak-balkon-ev ilişkisine, mahalle dinamiklerine, yaşam alışkanlıklarına nasıl ışık tuttuğunun keşfedilmesi. Balkonların kent hayatına tekrar kazandırılması.

Kartallıların balkonları ne için, nasıl, ne zaman ve nelerle kullandığı hakkındaki deneyimlerin paylaşılması. Balkon alışkanlıklarının hane içindeki ve mahalledeki sosyal, ekonomik, ekolojik yaşama olan etkisinin incelenmesi. Çalıştay ve yarışmalarla balkon kullanımına yenilikçi yaklaşımlar getirilmesi.

Ceviz Programı

Ceviz Programı

Ceviz yiyor, fikir geliştiriyoruz.

Sanat, Arkeoloji, Ekoloji ve Teknoloji temaları çerçevesinde, TAK kondu’larda, bilgilerin, deneyimlerin ve fikirlerin kuşaklar ve disiplinler arasında paylaşılması.

Her türlü disiplinden uzmanların, profesyonellerin, akademisyenlerin konuları hakkında hem kendi aralarında hem de mahallelilerle bilgi alışverişinde bulunması. Söyleşi, forum, eğitim, sunum ve tartışmalarla sorulara cevaplar bulunup, yeni sorular üretilmesi.

İz Programı

İz Programı

Antik izleri keşfediyor, geçmişin geleceğini araştırıyoruz.

Kartal’ın tarihi katmanlarına ilişkin arkeoloji ile farkındalık yaratılması.

Dragos Arkeolojik Kazı alanında yapılacak çalıştaylarla arkeolojik araştırma yöntemlerinin çocuklarla ve gençlerle paylaşılması. Kartal’ın yakın tarihine dair izlerin ortaya çıkarılarak okunaklı kılınması, yayınlanarak paylaşılması. Böylece Kartal’ın kentsel belleğine katkıda bulunulması.

Temas Programı

Temas Programı

Gündelik döngüleri keşfediyoruz.

Kartal’daki sosyal, ekonomik, ekolojik döngülerin incelenmesi. İlişkilendirilip, görselleştirilmesi.

Kartal’ın yerel küçük ya da büyük çaplı etkileşim ve iletişim ağlarının araştırılması, görselleştirilmesi. Oluşturulan şema ve haritalarla döngülere ışık tutularak bu döngüleri ilgilendiren kararlarda göz önünde bulundurulacak ilkelerin tespit edilmesi.


KATILIM

Bostan Programı

Bostan Programı

Kendimiz yetiştiriyor, kendimiz yiyoruz.

Kartal’ın doğasının keşfedilerek, kentsel tarım olanaklarının açığa çıkarılması.

Kartal’ın iklimine, bitki örtüsüne ve toprağına dair bilgilerin katılımcı yöntemlerle keşfedilmesi. Mahalleliler ve tarım uzmanlarının iş birliği ile mahalle yaşamına bostanların, bahçelerin, sebze ve meyvelerin dahil edilmesi. Kırsal deneyimlerin yeni nesillere aktarılması.

Çizgi Programı

Çizgi Programı

Kendi çizgilerimizi yaratıyoruz.

Kartallıların, mahallelerini, yaşamlarını, kültürlerini, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmesi için farklı yöntemlerin keşfedilmesi ve denenmesi.

Kamusal alanlarda katılımcı sanat çalışmalarının düzenlenmesi ve esas çıkış noktası mahalle olan ve mahallelilerin katılımıyla yönlendirilen sanatsal üretim süreçlerinin uygulanması. Heykel, yerleştirme, performans, resim, çizim, müzik gibi görsel ve işitsel ürünlerin ortaya konması ve paylaşılması.

Kiler Programı

Kiler Programı

Mahalle kilerini dolduruyor, tarifler biriktiriyoruz.

Kartal’ın farklılık kültürünün paylaşarak zenginleştirilmesi. Farklı yörelerden Kartal’a gelen damak tatlarının keşfedilmesi.

Kartallıların, memleketlerinden getirdikleri tariflerin paylaşılması. Anadolu’nun zengin mutfağının Kartal’a yansımasının keşfedilmesi. Farklı yörelerin pişirme ve hazırlama yöntemlerini hem kendi aralarında hem de profesyonel aşçılarla paylaşıp, geliştirmesi.

Komşu Programı

Komşu Programı

Konu ve komşuyu bir araya getiriyoruz.

Anadolu’nun dört bir köşesinden gelen Kartallıların ortak değerlerde buluşturulması.

Farklı memleketlerden gelip Kartal’da buluşan mahallelilerin geleneklerini, adetlerini, değerlerini paylaşarak zenginleştirmesi. Kartal’daki zenginliğin keşfedilip, paylaşılarak değerlendirilmesi. Kartal’a aidiyet duygusunun geliştirilmesi.

Sayfiye Programı

Sayfiye Programı

TAK Kamplarda bir araya geliyor, fikir üretiyoruz.

Kamplarda beyin fırtınalarının gerçekleştirilmesi ve fikir üretilmesi.

TAK Kamplarda gençlerin ve uzmanların güçlerini birleştirerek, belirlenen konular üzerinde kafa yorulması. Çadırların kurulup, doğa içinde gerçekleşen tartışmalar eşliğinde fikirlerin buluşması. Yaratıcı fikir üretme yöntemleriyle, işbirliği, takım çalışması ve yenilikçi düşüncenin gençlere aşılanması.