Tasarım Atölyesi Kadıköy

Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği yaklaşımı ile kurulan; Tasarım Atölyesi Kadıköy; Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji
gönüllü ortaklığı ile kurulmuştur.

Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin uygulamaya geçtiği buluşma ortamı Tasarım Atölyesi Kadıköy fikirleri olan Kadıköylüler, fikirleri olan Tasarımcılar ve olanakları olan Destekçileri Kadıköy Belediyesi ile buluşturarak, ‘Tasarım Sizden, Uygulaması Bizden!’ sloganıyla yola çıktı.

Kadıköylüler, Tasarımcılar, Gönüllüler, Destekçiler, Öğrenciler ve Kadıköy Belediyesi, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir üretecekler ve ürünlerini kamuoyu ile paylaşabilecekler. Tasarım Atölyesi Kadıköy, fikir ve önerileriyle proje süreçlerine katılıp, yaşadıkları mahallenin tasarım stratejilerine katkıda bulunmak isteyen herkese açık!


Tasarım Atölyesi Kadıköy

 [javascript protected email address]

+90 216 418 52 98

Rasimpaşa Mah. Duatepe Sk. No: 61
Yeldeğirmeni KADIKÖY – İSTANBUL

Büyük harita

Programlar

TASARIM

3×3 Stratejik Tasarım Programı

3×3 Stratejik Tasarım Programı

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELINE DESTEK İÇİN TASARLA!
Tasarımcılar, seçecekleri ölçek ve tanımlanan tasarım alanlarından herhangi birine ya da bir kaçına katılarak, yeni kentsel doku, açık alan ve ulaşım stratejileri geliştirdiler. ADA Programı kapsamında, ada bazında ‘imar bonusu’ teşviki ile kamusal mekan elde edilmesi ve yaşam alanlarının yeniden tasarımı tasarımcılarla birlikte tartıştılar. Çalışılan adalarda, mahalle içinde ihtiyaç duyulan açık alan ve otopark yaratıldı. MAHALLE Programı, yapı ve yaşam kalitesi risklerinin yüksek olduğu mahallelerde, mekansal, toplumsal ve ekonomik örgütlenmenin yeniden kurgulanması için 3 Yaşamsal Dokunuş (Damar, Düğüm, Doku) ile yeni mahalle kurgusunu gündeme getirdiler. KENT Programı kapsamında Kadıköy’ün farklı kentsel dokuları ve ulaşım aksları dikkate alınarak belirlenen karakteristik bölgelerinin erişilebilirlik ve açık alan yaratma stratejileri çerçevesinde yeniden tartışılması amaçlandı.
Cadde Programı

Cadde Programı

Kadıköy’ün caddelerini yeniden KURGULA!
Kadıköy’ün yeni kentsel kurgusu yapılırken dikkate alınması gereken iki kriter; akıcı ulaşım ve yeterli açık alan sistemleri kurulmasıdır. Kuzey - güney yönündeki erişilebilirliğinin kolaylaştırılması temel stratejisi kapsamında yeniden kurgulanması gerekmektedir.
Kıyı Köşe Programı

Kıyı Köşe Programı

KIYI KÖŞE MEKANLARINI CANLANDIRMAK İÇİN YARATICI FİKİR VE TASARIMLARIN VARSA KATIL!

Kullanılmayan kıyı köşe mekanlarının tasarım yoluyla canlandırılması, kolay uygulanabilir, düşük maliyetli, kalıcı veya geçici yaratıcı projeler üretilmesi beklenmektedir.
Kadıköylüler; seçilen kıyı köşeler için fikir önerilerinizi ya da sonraki kıyı köşe programları için mekan önerilerinizi yazılı ya da görsel olarak gönderebilirsiniz.
Tasarımcılar; mimarlık, ürün tasarımı, peyzaj, grafik, plastik sanatlar, güzel sanatlar gibi alanlardaki uzmanlıklarınız ile belirlenen noktalarda kalıcı ya da geçici projeler üretebilirsiniz. 

TasarlaTAK Programı

TasarlaTAK Programı

KADIKÖY’DEN İLHAM AL ÜRÜN TASARLA

Kadıköy’de’ tasarım kimliğinin’ geliştirilmesi amacıyla, Kadıköy’ün kültürü, geçmişi ve değerlerinin genç ürün tasarımcıları tarafından tasarım ürünlerine dönüştürülmesi amaçlanır. Başta endüstri ürünleri tasarımcıları ve grafik tasarımcıları olmak üzere tasarım alanına ilgisi ve becerisi olan herkese açık olan program, Kadıköy’ü Kadıköy yapan değerleri ürüne çevirmiştir. Kadıköy ilçesinin geçmişteki ve bugünkü değerleri, tasarım temaları olarak düşünülebilir.


ARAŞTIRMA

Bellek Programı

Bellek Programı

DEĞİŞİMİ FARK ET KAYBETMEDEN KAYDET!
Kadıköy’ü Kadıköy yapan her türlü birikimi ve değeri, fotoğraf,video, çizim, yazı gibi araçları kullanarak kolay erişilebilir zengin bir arşive dönüştürmek amacıyla Bellek programı kurgulandı. Kadıköy’de zaman içinde değişen mekan veya değerleri çeşitli görsel ya da işitsel ürünlere dönüştürerek kaydetmeleri beklendi. Günlük hayatın sıradan rutini veya kalıcı değerleri bu program kapsamında kayıt altına alınarak görsel bir Kadıköy arşivi oluşturulmaya başlandı.
FilmTAK Programı

FilmTAK Programı

TAK VE PROGRAMLARINI YARATICI BİR SENARYO İLE ANLATMAK İSTİYORSAN FİLM YAP! ÖĞRENMEK VE YARATICILIĞINI GELİŞTİRMEK İSTİYORSAN FİLM İZLE!
Tasarımcılara ve mahallelilere yönelik filmler periyodik ve ücretsiz olarak herkese açık olarak gösterilmektedir. Filmler, gönüllü küratörler tarafından seçilir ve aylık gösterim programları hazırlanır.
Hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmek üzere olan Fikirtepe’de, yaşamın ve mekanın kaybolan izlerini kaybetmeden kaydetmek için Fikirtepeliyiz! Kısa Film Atölyesi düzenlendi. Fikirtepeliyiz! Kısa Film Atölyesi filmlerini buradan izleyebilirsiniz.
Harita Programı

Harita Programı

KADIKÖY’ÜN İZLERİNİ MAHALLE HARİTALARI İLE YAŞATMAK İSTİYORSAN ÇİZ!

Harita Programı ile Kadıköy’ün değerlerine farklı bir gözle bakarak, fark edilmeyen değerlerini görünür kılmak amaçlanıyor. Kadıköy’ün geçmiş izlerinin, Kadıköylülerin katılımı ve tasarımcıların yaratıcılığıyla, kolay algılanabilir ve görsel kalitesi yüksek, basılı ya da dijital haritalara dönüştürülmesi amacıyla, öncelikle Kadıköy’de ‘Deneyim Haritası’ atölyesi yapıldı, ardından ‘Gece Gündüz Kadıköylüyüm’ hazırlandı. Kadıköy Haritalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Rehber Programı

Rehber Programı

UYUMLU BİNA YAŞAYAN SOKAK BİZİM MAHALLE İÇİN İLKELER ÜRET

TAK’ın Rehber programı ile Kadıköy’ün uyumlu bina, yaşayan sokak ve özgün mahalle kriterleri çerçevesinde yeni tasarım ilkelerinin belirlenmesi hedefleniyor. Programa katılan gönüllü tasarımcılar, yapı tipolojisi, cadde, sokak, mahalle, açık alan başlıklarında tasarım ilkelerini tartışıyorlar.


KATILIM

KonTAK Programı

KonTAK Programı

KONFERANS, PANEL VE SÖYLEŞİLERE KATIL!

KonTAK programının amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı tasarımcıların katılımıyla konferans, panel ve söyleşiler gibi bilgilendirici buluşmalar gerçekleştirmektir. KonTAK etkinlikleri, TAK Programları kapsamında düzenlenen bilgilendirici buluşmalar olabileceği gibi, bağımsız etkinlikler olarak da düzenlenebilir.

Rota Programı

Rota Programı

ROTANI BELİRLE, KADIKÖY'Ü KEŞFET!
Kadıköy'ün keşfedilmiş ve keşfedilmemiş değerlerinin farklı tema ve kurgular ile deneyimlenmesi amaçlanmaktadır. Hazırlanan rotalara dahil olmak ve yeni Kadıköy rotaları oluşturmak için herkesi Tasarım Atölyesi Kadıköy'e bekliyoruz. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
TAKas Programı

TAKas Programı

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ KUR, FİKRİNİ PAYLAŞ!

Ulusal ve uluslararası üniversiteler veya yerli ve yabancı ofisler ile işbirlikleri kurgulamak ve proje geliştirmek amaçlanmaktadır. Kadıköylüler, tasarımcılar ve Kadıköy Belediyesi arasında iletişimi güçlendiren fikir paylaşım ortamları yaratılmaktadır.

TAKım Programı

TAKım Programı

MAHALLENİ TANIMAK İÇİN SOKAĞA ÇIK!

TAKım Programı; geridönüşüm, ürün tasarımı, haritalama, mahalleyi algılama gibi temalar kapsamında gerçekleştirilen sokak etkinlikleridir. Program kapsamında, mahallelerde sergi, festival, atölye gibi etkinlikler düzenlenir. Amaç, çocukların bakma, görme, algılama ve anlama ayrımları ile bilgilendirilmeleri ve kendi mahallelerini keşfetmeleridir.