Sosyal Etki

Duyarlı Tasarım


Mekansal müdahalenin yarattığı sosyal etkilerin minimuma indirilmesi için insan odaklı ve katılımcı tasarım süreçleri yani 'Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım' yöntemini geliştiriyoruz.

Mahallelilerin bugünkü yaşam dinamikleri ve geleceğe ilişkin beklentilerini anlayarak, tasarım ilkeleri, stratejiler ve yeni araçlar geliştiriyoruz.
Mahalleliyle yürütülen sosyal etkiye duyarlı tasarım sürecini dört aşamada kurguluyoruz.

  1. Mahalle ve mahalleliyi anlama
  2. Yaşam dinamiklerini algılayarak tasarım ilkelerini geliştirme
  3. Mahalleli ile tasarımcı arasında empati kurarak tasarım alternatiflerini oluşturma
  4. Tasarım alternatiflerinin mahalleli ile paylaşımı ve geri dönüşleri değerlendirme

Mahallenizde sosyal etkiye duyarlı tasarım süreçleri kurgulamak, mahallenizin geleceğini tasarımcılarla birlikte tartışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kartal Sosyal Etki Programı Nedir?

Programın amacı; Kartal’ın dönüşümü sürecinde geliştirilen projelerin mekan ve yaşama olan olası olumsuz etkilerin önceden belirlenmesi ve etkilerin azaltılması için önerler geliştirilmesidir.

Sosyal Etki Programı kapsamında Kartal Belediyesi ve Kentsel Strateji işbirliği içinde; 

  • Yeni Merkez Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporu

  • Sosyal Etki Tasarımı

  • Film Atölyesi

çalışmaları yürütülmektedir.

Üç çalışma eş zamanlı ve katılımcı ortamlarda hazırlanmaktadır. 

 

Kartal Film Atölyesi 

Görünmeyeni Görünür Kıl!

Kentsel dönüşümün etkilerini anlamak için geleneksel analiz yöntemlerinin yanında katılımcı ve yenilikçi yöntemler de kullanılmalı. "Film Atölyesi" yöntemi ile kentsel dönüşüm alanlarında yaşayanların gözünden kendi yaşamlarını görme şansı bulunur.  Dönüşümün nasıl algılandığı, nasıl deneyimlendiği ve yaşamları nasıl etkilediği anlaşılır. Görünmeyen görünür kılınır!

Film Atölyesi yöntemi ile kentsel dönüşüm alanlarında katılımcılara temel belgesel film çekimi ve montaj eğitimi verilerek, katılımcıların kendi yaşamları ve kentsel çevreleriyle ilgili kısa filmler çekmeleri sağlanır. Böylece katılımcıların hem yeni beceriler geliştirmesi, hem de kendi yaşadıkları dönüşümle ilgili bilinçlenmesi amaçlanır. Ortaya çıkan ürünler, dönüşüm projelerinin sosyal etkilerini, etkilenenlerin gözünden yansıtır. Etkilerin görünür kılınması ve yaratıcı çözümler geliştirilmesi için olanak sağlar... Detaylı bilgi için tıklayınız.