Rota

Rota Nedir?

Kentsel rotalar, kenti deneyimlemek için farklı tema ve kurgular ile oluşturulan güzergahlardır.

Programın Amacı

Kadıköy’ün keşfedilen ve keşfedilmeyen değerlerini tematik akslar ile bağlamak ve bu aksları tasarlamak.

Program hayata geçirildiği takdirde aşağıdaki etkileri yaratması planlanmaktadır.

 • Kültürel ve doğal açıdan önemli alanların farkındalığı artacaktır.
 • Kadıköy’ü, hem Kadıköylü hem de ziyaretçiler daha iyi tanıyacaktır.
 • Tematik envanterler çıkarılacaktır.
 • Kadıköy’ün belleğinin korunmasına yardımcı olunacaktır.

Beklenen Ürünler

 • Rota kurguları:Çocuk rotaları, Yemek rotaları, alternatif kültür rotaları, mimari rotalar, tarihi rotalar
 • Tematik haritalar
 • Aplikasyonlar, dijital rotalar,web sitesi
 • Rota kitapçığı, tanıtım broşürleri, anlatı metinleri (farklı dillerde)
 • Fotoğraflar
 • Videolar
 • Gönüllü yerel rehberler
 • Kent mobillyaları
 • Yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları vb.

Yaklaşım:

Rota kurgularının Ölçek, Tema, Odak, Araştırma, Aks, Araç, Zaman, Etkileşim, Hedef kitle Tasarım başlılarında yer alan detayları göz önünde bulundurarak hazırlanması beklenmektedir.

Ölçek: Çalışma Kadıköy ve Kadıköy mahalleleri ölçeğindir.

Tema: Temanın belirlenmesi sürecinde hem olası temalar göz önünde bulundurulacak hem de katılımcılardan gelecek yeni tema önerileri değerlendirilecektir.(Örneğin Mimari, tarih, doğa, tasarım, deneyim, yemek-mutfak, altkültür,siyaset, arkeoeloji ya da genel mahalle kültürü üzerine rotalar beklenmektedir.

Odak: Rota kurgusuna dahil olan odaklar hakkında bilgi toplanması ve bu odakların rota kurgusuna nasıl dahil edileceğine dair çözümlerin üretilecektir. (Örneğin bina, insan, kamusal alan, heykel, ağaç, restorant, ses, peyzaj, kültürel alan.)

Araştırma:Öneri kapsamında iyi uygulama örnekleri incelenecek ve literatür araştırması yapılacaktır.

Aks: Güzergah planının belirlenen önceliklere ve kriterlere (zaman,ölçek,katılımcı..vb) göre oluşturulacaktır.

Araç: Rota kurgusunda alternatif araçlarında kullanılması önerilmektedir.

 • Anlatıcılı yaya grup rotaları,
 • Bireysel yaya rotaları
 • Bisiklet rotaları
 • Araç rotaları
 • Sanal rotalar
 • Yönlendirme araçları( tabela,sticker vb.)  kullanılarak oluşturulan rotalar
 • Engellilere uygun rotalar
 • Çocuklara uygun rotalar

 

Zaman: Güzergahların süresi belirlenecektir. (haftalık, günlük, saatlik)

Hedef Kitle: Hedef kitlenin net biçimde ortaya konulması beklenmektedir (Ziyaretçi, yabancı, Cocuk, araştırmacı, meraklı, gezgin, Kadıköylü, öğrenci vb.)

Etkileşim: Etkinlikte katılımcıların pasif ya da interaktif kurgular içerisinde yeralması beklenmektedir. Sadece dinleyici ve keşfeden rolünde olduğu pasif rotalar ya da rota dahilindeki mekan, insan, araç vb. unsurlarla iletişime geçtiği interaktif rotalar tasarlanması beklenmektedir.

Tasarım: Rota algısını oluşturacak, etkileşimi arttıracak ve deneyimi kolaylaştıracak elemanlar tasarlanacaktır.(yönlendirme elemanları, kent mobilyaları, bilgilendirme elemanları, baskı ürünleri, uygulama arayüzleri vb.)

Olası Program Ortakları

Gönüllüler: Açık çağrı sonucunda katılım gösterecek gönüllüler

STKlar: Rotanın hazırlanmasında yeralacak ve danışılacak sivil toplum kuruluşları

Üniversiteler: Tasarım bölümleri,tarih bölümleri vb.

 

Yöntem

Rota hazırlama süreci ve tasarlanan rotaya katılma süreçlerinin açık çağrı yöntemi ile yapılması ve rota hazırlama sürecinde gönüllü tasarımcılar ve araştırmacıların yer alması beklenmektedir.