KonTAK - Y. Doğan Çetinkaya

05 Mayıs, Cuma 19:00 - 21:00 / Ücretsiz

Türkiye’de Tarihyazımı ve Sınıf Kavramı

Atölyealtı Sanat Söyleşileri;

Türkiye’de Tarihyazımı ve Sınıf Kavramı

Konuşmacı: Y. Doğan Çetinkaya

Türkiye’nin tarihine farklı zaviyelerden bakan birçok siyasal ideoloji ve entelektüel ekolü yatay kesen özelliklerin başında sınıf kavramını kullanmamaları olgusudur. Hatta bu kavramın kullanışsız olduğu iddiasıdır. İşin daha da ilginç bir noktası sol, hatta Marksist örgüt, hareket ve şahsiyetlerin de Türkiye tarihine ilişkin çalışma ve söylemlerinde sınıf analizini kullanmamalarıdır. Teorik olarak zaman ve mekandan azade genel geçer sınıf şemaları çokça tekrarlanıp dursa da somut bir dönem ya da genel Türkiye tarihi üzerine sınıfsal analiz yapan çalışmalar ancak deneme kabilindendir. Konuşmamızda bu durumun sebepleri, önemi ve sonuçları üzerinde bir tartışma yürütülecektir.

Okuma Önerisi: 

Y. Doğan Çetinkaya, Osmanlı’yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914), (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015).

Y. Doğan Çetinkaya ve Mehmet Ö. Alkan (Der.) Tanzimat’tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014 Yeni Yaklaşımlar, Yeni Alanlar, Yeni Sorunlar, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015)

Etkinliği Facebook'tan takip etmek için buraya tıklayınız.


Etkinlik Atölyesi:

TAK Kadıköy

 [javascript protected email address]

+90 216 418 52 98

Rasimpaşa Mah. Duatepe Sk. No: 61
Yeldeğirmeni KADIKÖY – İSTANBUL

Büyük harita