Yaşayan Sokak

26 Nisan 2017, Çarşamba

TAK KartalTAKorTAK

TAK Kartal tarafından kamusal alan tasarımı sürecinde yeni yaklaşımlar, yöntemler ve ilkeler geliştirmek için kurgulanan “Yaşayan Sokak” programı başlıyor. Eş zamanlı olarak sokak ve atölyede gerçekleştirilecek olan programın ilk çalıştayı yarın (27 Nisan Perşembe) Atalar Caddesi, Gümüş Sokak’ta saat 14:00’de Toplama (+) Çıkarma (-) yöntemi ile yapılacaktır. Tasarımcılar ve Kartallılar başta olmak üzere katılmak isteyen herkesi bekliyoruz.

“Yaşayan Sokak” TAK Kartal tarafından kamusal alan tasarımı sürecinde yeni yaklaşımlar, yöntemler ve ilkeler geliştirmek için kurgulanmış bir programdır. Bu programın temel amacı; sokak kullanıcıları, farklı disiplinlerden tasarımcılar ile yerel yöneticilerin katılımcı ortamlarda bir araya gelerek ortak sorunları belirlenmesi ve bu sorunlara tasarım yoluyla çözümler getirilmesidir.

“Yaşayan Sokak” programıyla beklenen, Sosyal Etki Tasarım sürecinin araştırma, katılım ve tasarım aşamalarını dikkate alarak hem sokakta hem de atölyede yapılacak çalışmalarla yeni bir kullanıcı yaklaşımı geliştirmektir. Ayrıca kullanıcıları tanımak, nasıl hissettiklerini ve nelerden motive olduklarını öğrenmek, kullanıcıların ihtiyaçlarını belirlemek, araştırma aşamasını yaratıcı fikirlerle birleştirmek ve katılımcı ortamlarda uygulama odaklı taktiksel çözümler üretmek de beklentiler arasındadır.

“Yaşayan Sokak” sokak kullanıcıları, sivil örgütler, tasarımcılar, öğrenciler, sosyal bilimciler ve yerel yöneticilerin katılımıyla altı aylık bir süre içerisinde gerçekleşmesi ön görülen bir programdır. Çalışma alanı olarak İstanbul, Kartal’da Atalar Caddesi belirlenmiş olup süreç içerisinde farklı gruplarla hem sokakta hem de TAK Kartal Atölyesi’nde farklı yöntemler uygulanması planlanmaktadır. Daha önce Kentsel Strateji tarafından uygulanmış olan Toplama (+) Çıkarma (-) ve Yaratıcı Atölye bu yöntemlerin başında gelmektedir.

Toplama (+) Çıkarma (-) mahalle sakinlerinin sorunlarının ve beklentilerinin toplanması, öncelikli sorunların ve çözüm önerilerinin çıkarılması, (-) mahalleli ile tasarımcıların sorunlara çözüm bulması için uygulanan bir yöntemdir.

Yaratıcı Atölye ise projenin hedef kitlesi, çalışma ortakları ve ortak paydada çalışan birey ve uzmanları buluşturan, aktörler arası iletişim ve işbirliği için uygun bir ortam saylayan bir yöntemdir. Fikir bulma, fikri geliştirme ve gerçekleştirme aşamalarında kullanılır. Deneyimler paylaşılır ve çözümler üzerine birlikte düşünülür. Bu tür etkinliklerin faydasını en iyi şekilde görebilmek için farklı disiplinlerden gelen kişilerin ön plana çıkabileceği formatta planlanması gerekir 


Sonraki yazı

 Mimarlık Yaz Atölyesi Tamamlandı

Mimarlık Yaz Atölyesi Tamamlandı

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği (Kadıköy) arasındaki ...

devamı...

Önceki yazı

Perşembe Araştırmaları Başlıyor!

Perşembe Araştırmaları Başlıyor!

2016'dan hatırlayacağınız Atölye Mil küratörlüğünde gerçekleşen Mimarlık Sohbetleri Serisi'nin tamamlanmasının ardından yepyeni bir projeyle ...

devamı...