KIYI KÖŞE ’22 PALİMSEST TASARIMLAR SERGİSİ

09 Mart 2023, Perşembe

TAK Kadıköy

Kıyı Köşe ’22, kent içinde atıl durumda olan kamusal mekanların tespit edilip, kentsel/mimari/sosyolojik/kültürel/ekonomik birçok boyutta etmen göz önüne alınarak yeniden tasarlanarak ve işlevlendirilerek mahalleye / kente geri kazandırılması programıdır ve Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ana programlarından biridir.

Farklı senelerde birçok tasarımcı tarafından yapılan bu çalışma; 2022 yaz dönemi içinde 2 farklı tema/program/bölge olarak uygulanan mimari staj programı kapsamında Tasarım Atölyesi Kadıköy ve NF Mimarlık yürütücülüğünde belirlenen “Palimsest” ve “Recycled” ana temaları üzerinden çeşitli üniversitelerin mimarlık öğrencilerinin katılımı ile yapılmış ve Tasarım Atölyesi Kadıköy’de sergilenmek üzere hazırlanmıştır.

Palimpsest; eski zamanlarda üzerine yazılan yazının kazınarak / silinerek başka yazı yazıldığı (ama alttaki yazının kendini gösterdiği ve/veya geri elde edilebildiği) parşömen anlamına gelmektedir. İstanbul gibi eski kentlerde ise üst üste silinen ve kurulan birçok medeniyetin bir araya getirdiği bir bellek/kültür/mimarlık çok katmanlılığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Kıyı Köşe ’22 çalışmasında Müze Gazhane’nin de üzerinde bulunduğu, Belediye binasından yeni Salı Pazarı yapılaşmasına kadar olan Uzunçayır caddesi boyunca kıyı köşe alanları tespit edilmiş, bu alanlarda kamusal mekân(lar) oluşturulmuş, bu mekanlar için üretilebilir kent mobilyaları tasarlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Palimpsest, Çokkatmanlılık, Mekansal dönüşüm, Kentsel Bellek, Kamusal Alan

Recycled; geri dönüştürülmüş (malzeme) anlamına gelmektedir. İstanbul gibi büyük metropollerde büyük nüfuslar yenilenemez bir hızla doğal kaynakları tüketmekte ve doğada çözünmesi mümkün olmayan bir şekilde atık üretmektedir; bu da kentlerin sürdürülemez bir yapıya dönüşmesine sebep olmaktadır. Kıyı Köşe ’22 çalışmasında Bahariye yolu sonundaki Mehmet Ayvalıtaş Meydanı üzerinde sürdürülebilir bir kamusal mekân çalışması yapılmış ve bu mekanlar için geri dönüşüm malzemelerinden kent mobilyaları tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Recycled, Sürdürülebilirlik, Mekansal Dönüşüm, Waste Art, Kamusal Alan

Bu çalışmalar kapsamında Kıyı Köşe ’22, staj-atölye programında hazırlanan Palimsest Tasarımlar 13 Mart 2023- 24 Mart 2023 tarihleri arasında Tasarım Atölyesi Kadıköy’de sergilenecektir.

Sergi Yürütücüleri: Batur Seçilmiş (TAK), Duygu Ezgi Demircan (TAK), Fulya Eliyatkın Bahçeci (NF Mimarlık), Neslihan Avşarlıgil (NF Mimarlık)

Sergi Ekibi: Fatih Yüce (Marmara Üniversitesi), Betül Özel (Marmara Üniversitesi), Yavuz Selim İhtiyar (Marmara Üniversitesi), Zehra Kır (Marmara Üniversitesi), Enes Öncü (Marmara Üniversitesi), Kamil Bircan Pişkin (Marmara Üniversitesi), Begüm Sude Kurt (Kültür Üniversitesi), Gülten Nur Bilgiç (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Damla Demir (Bahçeşehir Üniversitesi), Radu Secatureanu (Ion Mincu Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi)


Önceki yazı

Tasarım Atölyesi Kadıköy  ve Beykent Üniversitesi İş Birliği ile Bitirme Projesi

Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Beykent Üniversitesi İş Birliği ile Bitirme Projesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin mesleğe ilk adımı atmadan önceki son aşamaları olan Bitirme Projesi ...

devamı...