Toplu Taşıma ve Güvenlik Algısı

03 Şubat, Cumartesi 13:00 - 15:00 / Ücretsiz

Toplu Taşıma ve Güvenlik Algısı – Çalıştay Serisi

Kişisel güvenlik ile ilgili korku ve kaygılar yolcuların seyahat tercihlerinde önemli etkenlerdir. Belirli seyahat rotaları ya da duraklarının belirli zaman aralıkları için tercih edilirliği yolculuk planlaması açısından önem teşkil etmektedir. Yolcuların güvenlik kaygılarının giderilmesi ya da azaltılmasını sağlayacak önlemler alındığında, toplu taşımaya olan talebin günlük zamansal dağılımının da dengeleneceği ve niceliksel olarak da artması beklenir. Güvenlik kaygısı sebebiyle belirli güzergah ve zaman aralıklarında özel araç kullanan yolcuların sayısının azalması, özel araç sahibi olmayan ya da kullanmayı tercih etmeyen yolcuların seyahat tercih özgürlüğünün artması demokratik bir şehrin stratejik politika hedefleri arasında olmalıdır.

Bu çalıştay serisi ile öncelikli olarak Türkiye yazınında yer bulamamış ve kamusal ve özel alan niteliklerini bir arada bulunduran bir toplu taşıma sistemi olarak paratransit taşımacılığın İstanbul'daki minibüs sistemi örnekleminin incelenmesi üzerine bir sunuş gerçekleştirilecektir. Yapılan sunuşun ardından katılımcılarda odak grup çalışmaları gerçekleştirilerek bu konuda yerel bilgi ve deneyimlerin biriktirilmesi ve derlenmesi amaçlanmaktadır. 6-10 kişilik gruplar halinde toplu taşıma sistemleri ve güvenlik algıları üzerine yapılacak derinlemesine sohbetlerde, minibüs ve dolmuş gibi kontrolün tamamen bir “yabancı”nın elinde olduğu, hatta kapıların açılıp kapanması ile ilgili karar mekanizmasının dahi bir “yabancı” oluşu ile ilgili, bu konuda katılımcıların deneyim ve algılarına dayanan bildirimleri kayıt altında tutularak, derlenecektir. Bu derlemeler, daha sonra deşifre edilerek toplu taşıma ve güvenlik algısı üzerine gerçekleştirilecek daha geniş kapsamlı projenin ilk girdisini sağlayacak, bilimsel bir makale olarak yayınlandıktan sonra da, tüm katılımcılarla birlikte kamuoyunun da bilgisine TAK web sayfalarında rapor olarak yayınlanarak sunulacaktır.

Çalıştaylar birbirinin devamı olmayıp, aynı içerik ile belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 

Melis Oğuz kimdir?

1982 İstanbul doğumlu Melis Oğuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimi sırasında yine ODTÜ’de Sosyoloji Çift Anadal Programı’nı tamamlamıştır. 2007’de London School of Economics and Political Science Sosyal Politika Bölümü’nde MSc Housing and Regeneration programını tamamlayan Oğuz, 2008’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) başladığı Şehir ve Bölge Planlama doktorasını 2010’dan itibaren Berlin Teknik Üniversitesi ve İTÜ arasında düzenlenen çift diploma protokolü çerçevesinde gerçekleştirerek 2015 senesinde doktor ünvanını almıştır. 2016’dan itibaren Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam eden Oğuz’un ilgi alanları arasında kent sosyolojisi, enformel kentsel sistemler, kentsel dönüşüm, yeşil yerleşmeler, cinsiyet çalışmaları, toplum ve kültür çalışmaları yer almaktadır.

http://88.255.100.201/beykent/akademisyen/99/yrd-doc-dr-melis-oguz


Etkinlik Atölyesi:

TAK Kadıköy

 [javascript protected email address]

+90 216 418 52 98

Rasimpaşa Mah. Duatepe Sk. No: 61
Yeldeğirmeni KADIKÖY – İSTANBUL

Büyük harita